نت بتن   تعرفه ها
 • تعرفه ها - نت بتن

 •  
  تعرفه درج آگهی
   
   

   

  توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیکسالهشش ماهسه ماهیک ماه
  رایگان% 00000
  یک ستاره% 142250000220000021000002000000
  دو ستاره% 297500000550000039500002850000
  سه ستاره% 43150000001100000080000005800000
  چهار ستاره% 522500000015500000115000008500000
  پنج ستاره% 7135000000270000001700000012500000
  شش ستاره% 8550000000375000002750000018500000
  هفت ستاره% 100118750000750000005100000038750000