نت بتن   تعرفه ها
 • تعرفه ها - نت بتن

 •  
  تعرفه درج آگهی
   
   

   

  توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیکسالهشش ماهسه ماهیک ماه
  رایگان% 00000
  یک ستاره% 142250000210000020000001850000
  دو ستاره% 294500000350000030000002850000
  سه ستاره% 4310000000700000050000003850000
  چهار ستاره% 52150000001100000080000005750000
  پنج ستاره% 712500000018000000140000009750000
  شش ستاره% 8550000000300000002500000017500000
  هفت ستاره% 10087500000550000003500000027500000