نت بتن   تعرفه ها
 • تعرفه ها - نت بتن

 •  
  تعرفه درج آگهی
   
   

   

  توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیکسالهشش ماهسه ماهیک ماه
  رایگان% 00000
  یک ستاره% 142250000175000015000001100000
  دو ستاره% 294500000255000018500001700000
  سه ستاره% 436750000382500027000002350000
  چهار ستاره% 5211100000880000065000005000000
  پنج ستاره% 71185000001100000087000006350000
  شش ستاره% 8525000000175000001250000010000000
  هفت ستاره% 10075000000500000003500000025000000