نت بتن   تعرفه ها
 • تعرفه ها - نت بتن

 •  
  تعرفه درج آگهی
   
   

   

  توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیکسالهشش ماهسه ماهیک ماه
  رایگان% 00000
  یک ستاره% 142250000200000017500001100000
  دو ستاره% 294500000300000025000002350000
  سه ستاره% 4310000000700000045000003500000
  چهار ستاره% 52150000001100000080000005000000
  پنج ستاره% 712500000017000000120000008500000
  شش ستاره% 8535000000225000001800000012500000
  هفت ستاره% 10075000000500000003500000025000000