نت بتن   تعرفه ها
 • تعرفه ها - نت بتن

 •  
  تعرفه درج آگهی
   
   

   

  توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیکسالهشش ماهسه ماهیک ماه
  رایگان% 00000
  یک ستاره% 142250000175000015000001100000
  دو ستاره% 294500000255000018500001700000
  سه ستاره% 436750000382500027000002350000
  چهار ستاره% 529000000510000031500003050000
  پنج ستاره% 7111250000875000062500004750000
  شش ستاره% 852500000017500000125000005750000
  هفت ستاره% 10050000000350000002500000011500000