• شانزدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان۱۳۹۵/۰۵/۱۳
  • حضور نت بتن در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

    وعده ي ما از 22 الي 25 مرداد ماه در نمايشگاه بين المللي سالن 21

    منتظر ديدارتان هستيم

    شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان