• عدم تعامل شهرداری با ناظران بتن ریزی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • عدم تعامل شهرداری با ناظران عامل بتن ریزی غیر حرفه ای  است

  در پی درج خبری با تیتری به عنوان "بتن ریزی غیرحرفه ای ضعف نظام مهندسی ووزارت کار" از سوی یکی از اعضا سازمان نظام مهندسی جوابیه ای به شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) ارسال شده است، که در ذیل می خوانید

  جوابیه یکی از اعضای نظام مهندسی به خبر صما

  باید توجه داشت که در حال حاضر مهندسان ناظر اجازه نمی دهند که بتن را در محل پروژه ساختمانی تولید شود. مگر اینکه مجبور به این کار شوند ودر بیشتر موارد از بتن صنعتی واستاندارد استفاده می شود و تمامی مراحل بتن ریزی با نظارت لازم انجام می گیرد.اما در این میان اگر در یک پروژه ساختمانی  مهندس ناظر حضور نداشت بایدبررسی شود که داستان چیست.بیش از دو سوم از پروژههای ساختمانی در کلانشهر تهران در حال حاضر مهندس ناظر معرفی از سوی نظام مهندسی ساختمان نداردگرچه می دانیم طلق قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ارجاع کار به مهندسان ناظر بایستی از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام گیرد وبرای اجرایی شدن این مهم باید شهرداریها همکاری لازم را داشته باشند.

  به غیر از کلان شهر تهران در بقیه استانها با همکاری تنگاتنگ بین شهرداریها وسازمان های نظام مهندسی ساختمان مهندس ناظر توسط سازمان معرفی می شود و به همین دلیل کیفیت ساخت ارتقا یافته است.

  من به عنوان یکی از اعضا نظام مهندسی ساختمان به مسوولان ومردم این اطمینان را می دهم که در پروژهای که مهندسان ناظر از سوی سازمان معرفی می شوند کیفیت ساخت بالاست وکوشش می شود که با حضور بهتر وبیشتر مهندسان ناظر ،کیفیت ساخت از این هم بیشتر شود.

  باید گفت اگر انجمن های علمی در هر زمینه از فعالیت تخصصی خود تماس های مستمر وتنگاتنگی با سازمان های تخصصی به صورت زیر مجموعه فعال شوند تا سازمان نظام مهندسی ساختمان ویا هر سازمان دیگری بتواند روی خروجیهای این انجمن های علمی حساب جداگانه ای باز نماید آن وقت می توان گفت انجمن ها اثربخش هستند

  ناظرتن بتن شهرداری بتن ریزی بتن ریزی غیر حرفه ای