• اخبار تکنولوژی نوین بتن
  • بتن تزیینی نما یا تزیین بتن نما در معرض نور خورشید با سلول های خورشیدی به صورت فیلم نازک و جدید شامل پوشش سقفهای سازه های بتنی یا دیوار های جانبی سازه های بتنی