• مقالات مقالات صنعت بتن

 • بتن غلتکی یا بتن RCC کاربرد های زیادی دارد از جمله سد سازی و روسازی راه های بتنی . در این مقاله نگاهی اجمالی به تاریخچه و کاربرد گذشته و حال و تشریح این نوع بتن شده است
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  استفاده از بتن غلطکی ( بتن RCC) در محوطه سازی و روسازی راه
  انواع تستهای غیر مخرب بتن مثل تست آلتراسونیک بتن ، تشریح کامل تست التراسونیک بتن
  بتن و تاریخ بتن و بتنهای قدیم و باستانی و بتنهای امروزی
  حفاظت کاتدیک بتن مسلح و حفاظت از خوردگی المانهای مسلح کننده بتن و پیشگیری و جلو گیری از خوردگی آرماتور های بتن و میلگرد های داخل بتن مسلح
  حفاضت کاتدیک بتن مسلح در مقابل خوردگی ، خصوصا خوردگی آب دریا